Právní odkazy, upozornění

Přehled, zpracování a použití osobních údajů

Přístupy na naši webovou stránku a každé stažení souboru je zaznamenáno. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Zaznamenány jsou: název souboru, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném vyhledávání, webový prohlížeč a doména. Kromě toho jsou zaznamenány IP adresy počítačů.
Další osobní údaje se zaznamenávají pouze nepovinně, za předpokladu, že jste Vaše dáta poskytli dobrovolně, (např. při objednávce brožur, předplatného tiskových zpráv apod.) a pro technickou správu. S ukládaním těchto údajů máte právo nesouhlasit.
Pokud je na webové stránce možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), pak je zvěřejnění těchto údajů ze strany užívatele dobrovolné
Používaní této webové stránky a všech nabízených služeb je, povolené také bez uvedení těchto údajů resp. s udáním anonymních dat nebo pseudonymu.
Osobní údaje jsou třetí osobě předávany dále nebo jinak zpracovány jen pokud je to pro využití našich služeb či pro účely faktury nezbytné, nebo pokud jste s tím výslovně souhlasili. Pokud jste nás kontaktovali ohledně testovací jízdy, brožury nebo podobně , poskytneme Váš dotaz jednomu z našich prodejců s odkazem na spůsob, jakým si přejete být kontaktován. Vami udělený souhlas se spracováním dat můžete v budoucnosti kdykoli zrušit.
Vymazání uložených osobních údajů nastane, když odvoláte Váš souhlas k ukládání dat, když ukládání dat ke splnění účelu již není nezbytné nebo když je ukládání dat z jiných právních důvodů nepřípustné.
Zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány jako důvěrné a ve shodě se zákony na ochranu soukromí. Vaše údaje jsou využívany pouze námi, nebo jak je popsáno výše, údaje poskytujeme prodejcům.
Na základě písemné žádosti vám rádi zodpovíme jakékoli dotazy týkající se ochrany dat.
Snažíme se veškerými přiměřenými způsoby, podle technických a organizačních možností, chránit důvěrnost vašich informací, takže nejsou přístupné pro třetí strany. Společnost však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůže být kompletní zabezpečení dat zaručené, proto při odesílání důverných informací doporučujeme zasílání poštou.

Ručení

Provozovatel internetových stránek Isuzu Sales Deutschland GmbH neručí za chyby, úplnost a aktuálnost stránek a za dostupnost služeb. Neručí za následné škody vzniklé používáním nabídek. Pokud vyloučení z odpovědnosti nepřichází v úvahu, ručí provozovatelé pouze za hrubou nedbalost a záměrné poškození. Za odkazy na stránkách provozovatele poukazující na cizí stránky nesou odpovědnost jejich provozovatelé. Provozovatel těchto stránek není odpovědný za obsah stránek cizího provozovatele. Dále není provozovatel odpovědný za stránky, které jsou bez jeho vědomí dosažitelné odkazem z jiných (cizích) stránek a ani za vyobrazení, obsah a jakékoliv spojení k jeho webové stránce ze stránek cizího provozovatele. Provozovatel je odpovědný za obsah cizích stránek pouze v případě, že byl seznámen s jejich obsahem a tento odsouhlasil. V opačném případě provozovatel nenese žádnou odpovědnost za protiprávní obsah cizích stránek. Provozovatel není ze zákona povinen kontrolovat obsahy cizích stránek.

Autorská práva

Veškerý obsah stránek (především vyobrazení, grafiky, videa a zvukové záznamy) jsou předmětem ochrany autorských práv. Použití textů, vyobrazení a grafik je možné pouze s výslovným svolením držitele autorských práv. Obsah internetových stránek se smí používat pouze pro nekomerční a informační účely. Každá kopie obsahu těchto stránek nebo jakékoliv jeho části, musí obsahovat prohlášení o autorských právech a symbol autorských práv provozovatele.
Obsah těchto stránek nebo jejich části nesmí být změněny bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo toto povolení kdykoliv zrušit a po písemném zveřejnění provozovatele musí být jakékoli použití ihned zastaveno.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, systém rozboru webových stránek Google Inc. („Google“). Tento systém používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat používání webových stránek.Informace vygenerované soubory Cookies o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Google používá tyto informace k vyhodnocení vašich aktivit na stránkách a vyhotovení zprávy, týkající se webové aktivity provozovatele, které jí umožní nabízení dalších služeb.Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud je to dané zákonem nebo pokud třetí strany tyto dáta jménem společnosti Google zpracovávají. Google nebude v žádným případě spojovat vaší IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souboru Cookies můžete odmítnout, nicméně vás chceme upozornit, že v tomto případě webové stránky nemůžete používat v plném rozsahu. Používaním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem popsaným v předchozím textu a pro výše uvedené účely. Více informací najděte zde.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Klamavé e-maily, Upozornění na podvod Scam/phishing

V poslední době se nahromadili zprávy o klamavých e-mailech – nazývaných phishing, často s použitím konkrétních jměn, případně předstírajících pravost údajného odesílatele.
Jedná se například o nabídky práce nebo oznámení o výhrách. Pomocí těchto zpráv se podvodné organizace nebo jednotlivci snaží získat přístup k důvěrným informacím o zákaznicích (čísla kreditních karet, hesla atd.)
Tyto e-maily jsou novou formou počítačové kriminality. Buď je zavádějící e-mail odeslaný přímo na cílovou osobu, nebo jsou oběti přesměrovány na webové stránky, na kterých mají zaregistrovat vlastní osobní údaje. Zda byly takové falešné e-maily odeslány i za použití našeho jména, nám není známo. Chtěli bychom upozornit na to, že takové e-maily námi nikdy zasílány nebyly.
Rádi bychom vám odporučili maximální opatrnost při zacházení s e-maily, které obsahují nepravdivé informace, nebo které vás vyzvou k zadání osobních údajů. V případě pochybností byste měli tyto e-maily odstranit bez toho, aniž byste je otevřeli.