Kontakt & Předváděcí jízda

Chtěli byste získat více informací nebo dohodnout předváděcí jízdu? Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a klikněte na "odeslat dotazník"

Zajímám se o následující

Prosím zadejte svojí adresu:


Ochrana osobních údajů a právní ustanovění

Ochrana osobních údajů a právní ustanovění
Vámi poskytnuté osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výlučně ke splnění Vaší objednávky prospektu nebo k uzavření a realizaci dohody o zkušební jízdě. Svou žádost týkající se dohody o zkušební jízdě zašlete nejbližšímu prodejci ISUZU. Pokud nám výslovně nedovolíte používat Vaše údaje nad rámec tohoto účelu (viz níže), ukládáme, zpracováváme a používáme Vaše údaje pouze tehdy a tak dlouho, dokud je to nezbytné ke splnění Vaší objednávky prospektu nebo k uzavření a realizaci smlouvy o zkušební jízdě. V případě potřeby používáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pověřené a instruované poskytovatele služeb (smluvní zpracovatelé údajů). Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna zcela nebo zčásti změnit nebo zrušit a vyslovit námitku proti zpracování a používání svých údajů pro účely výzkumu trhu nebo veřejného mínění námi, společností ISUZU Sales Germany GmbH, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, tel.: +49 (0) 6145 5491 000, fax: +49 (0) 6145 5491 122, e-mail: info@isuzu-sales.de, jakožto odpovědným subjektem.
Rádi bychom Vám poskytli tu nejlepší podporu. Proto by nás potěšilo, kdybyste nám umožnili kontaktovat Vás telefonem nebo e-mailem: