Záchranné listy

 

V případě nehody je každá rada a pomoc drahá. Výrobci automobilů a automobilové kluby se snaží podpořit záchranáře – zejména hasičské sbory – zveřejňováním standardizovaných, a tedy i okamžitě přehledných datových listů o použitých konstrukčních materiálech, které hrají důležitou roli z hlediska záchranné strategie. Záchranné listy jsou vyvíjeny v úzké spolupráci mezi Svazem automobilového průmyslu (VDA) a Svazem pro podporu německé požární ochrany (vfdb) a jejich cílem je další zlepšení bezpečnosti silničního provozu zjednodušením postupů během záchranných operací. V naději, že nebudou potřebné, ale že jsou v případě nouze vždy k dispozici, je ISUZU jedním z prvních dovozců automobilů a prvních dovozců nákladních vozidel v Německu, kteří poskytli své záchranné datové listy ke stažení on-line.

D-MAX (OFICIÁLNÍ TYP: BTF) OD MODELOVÉHO ROKU 2020

D-MAX (OFICIÁLNÍ TYP: ATF) MODELOVÉHO ROKU 2012-2019

D-MAX (OFICIÁLNÍ TYP: TF) MODELOVÉ ROKY 2006–2011

Právní upozornění:

Obsahy těchto PDF souborů jsou určeny výhradně pro kvalifikované záchranné síly pro účely technické záchrany osob a smějí být použity pouze pro tento účel.

Označení oficiálního typu naleznete v osvědčení o registraci, část 1 (dříve Registrace vozidla) pod bodem D.2, řádek 1.

Oficiální typ svého D-MAX (ATF nebo TF) NAJDEte v Registraci